อาคารห้องพัก **สันติปราณ เพลซ**

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

ทางเข้า

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

ส่วนต้อนรับลูกค้า

Santipran PlaceSantipran PlaceSantipran PlaceSantipran Place

มุมพักผ่อน

Santipran Place Santipran Place Santipran PlaceSantipran PlaceSantipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

ห้อง Standard

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

ห้อง Suite

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

ห้อง Family Suite

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

บ้านพัก Family Villa

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place

สถานที่จอดรถ

Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place Santipran Place